Statistika

SVĚTOVÁ PRODUKCE HUB

V roce 2002 dosáhla světová produkce čerstvých a zpracovaných žampionů 3,39 mil. t. 

Čína (včetně Tchaj-wanu) se na této produkci podílí zhruba 41 %. Přibližně dvě třetiny čínské produkce žampiónů jsou určeny pro vývoz, a to zejména ve zpracované formě. Hlavním odběratelem konzervovaných žampionů je Německo a státy Severní Ameriky. Čína je rovněž největším exportérem sušených hub s téměř 67% podílem na celosvětovém exportu této komodity.

Celková produkce žampiónů v USA v sezóně 2002/03 (od června do července) dosáhla 382,3 tis. t.

z toho cca 313 tis. t je určeno pro přímou spotřebu a 63 tis. t pro zpracovatelský průmysl. Pro marketingový rok 2003/04 se produkce žampiónů předpokládá nižší, a to v objemu 377 tis. t. 

Třetím největším světovým producentem čerstvých žampionů je Nizozemsko. 

V roce 2002 dosáhla produkce 270 tis. t, což představuje necelý 2% pokles proti předchozímu roku. Nizozemsko vyváží přibližně 80 % své produkce čerstvých žampionů, a to zejména do Německa

Dalším významným evropským producentem žampiónů je Francie, 

kde se v roce 2002 sklidilo cca 220,5 tis. t žampionů, což představuje zhruba 2% nárůst v porovnání s předchozím rokem. Z tohoto množství je dodáváno na přímou spotřebu kolem 43 tis. t. P 

Produkce ve Španělsku v roce 2002 dosáhla 105 tis. t, 

což je 5% nárůst oproti roku 2001. Žampiony pro zpracování jsou pěstovány především na severu země. Konzervované (cca v objemu 25 tis. t) jsou pak určeny jak pro domácí trh, tak i pro trhy Portugalska, Francie a Itálie.  

SBĚR HUB

Středisko analýz a empirických průzkumů SANEP provedl v roce 2017 průzkum na téma "Houbaření". Výsledkem průzkumu jsou následující tvrzení (statistická odchylka +-2,5%.):

  • Houbaření je bezesporu jedním z českých fenoménů. 
  • Češi sbírají houby ve všech ročních obdobích a připravují z nich bezpočet lahodných pokrmů. 
  • Za vášnivé houbaře se považuje v souhrnu 38,5% respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR. Nicméně houby sbírají i méně vášniví či příležitostní houbaři. 
  • Houby pak suší v souhrnu 59,2% dotázaných. 
  • V zavařování těchto lesních plodů si libuje v souhrnu 19,7% domácí populace. 
  • 48,3% dotázaných uvedlo, že se sběru hub věnují i na dovolené. 
  • Poněkud zarážejícím zjištěním je, že pouze v souhrnu 5,6% Čechů sbírá houby, které dokonale znají. Češi tedy mají houby velmi rádi, ale odborníci rozhodně nejsou, což dokládá i každoroční statistika dokumentující otravy z jedovatých hub. 

Houbaření patří v České republice mezi oblíbené koníčky. Dle statistik České zemědělské univerzity v Praze, nasbírá každá česká domácnost průměrně 5,99 kilogramů hub ročně. 


Když sečteme údaje České zemědělské univerzity v Praze za roky 1994-2017, odnesli lidé z lesa v košíkách 64 miliard korun.

Spočítáno běžnými cenami. Pro představu se dají uvést sumy, které nabízejí zpracovatelé hub - třeba konzervárny, potravinářské podniky nebo výkupny. Jejich provozovatele zajímají hlavně klasické hřibovité houby. Dubové nebo smrkové hřiby se dají prodat kolem 250 korun za kilo, lišky obecné 150-200 korun za kilo, nebo velmi žádané jarní smrže 400-500 korun za kilo (tržní ceny roku 2018).