Pěstované druhy hub

Hlíva (Pleurotus)

Houževnatec jedlý (Lentinula edodes)

Jidášovo ucho (Auricularia auricula-judae)

Korálovec ježatý (Hericium erinaceus)

Kukmák sklepní (Volvariella volvacea)

Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum)

Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)

Polnička topolová (Cyclocybe aegerita)

Smrž obecný (Morchella esculenta)

Stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides)

Žampion (Agaricus)