Otrava houbami

 • příznaky otravy se dostavují obvykle po 1 - 3 hodinách po jídle
 • pozor! při otravě muchomůrkou zelenou, může dojít k otravě až po 7 - 40 hodinách
 • příznaky jsou: bolest břicha, křeče, průjem, dávení
 • při otravě je nutné, aby jídlo, které otravu způsobilo bylo z těla co nejdříve vyloučeno (nutné vyvolat zvracení)
 • kontakt lékaře je nutné v každém případě! je-li situace kritická, volejte 155

 • uchovejte zbytek houby jako vzorek pro lékaře (zvratky, odřezky z hub, zbytek jídla apod.)

Přehled intoxikace houbami

Syndrom faloidní-hepatorenální

(muchomůrka zelená hlízovitá (Amanita phalloides), muchomůrka jarní (nejčastěji se zamění za žampion, bedlu, májovku)

 • Doba latence: 6-24 hodin
 • symptomatologie: GIT symptomatologie, hepatorenální selhání
 • toxiny: amatoxiny (termostabilní cyklické oktapeptidy) amanitin a phaloidín
 • patogeneze: toxiny vychytávány v játrech, vylučovány žlučí a poté kolují v enterohepatálním oběhu; v buňkách se váží na RNA polymerázu a inaktivují ji, čímž zastaví proteosyntézu → po spotřebování již vytvořených proteinů buňka hyne
 • terapie: zvracení, výplach žaludku, masivní dávky carbo animalis (1g/kg á 2-4hodiny) - ruší enterohepatální cyklus silibinin, hemodialýza/hemoperfúze, komplexní podpůrná péče (úhrada tekutin, substituce koagulačních faktorů, glc s inzulínem); posledním řešením je transplantace jater
 • prognóza: špatná (smrt asi do týdne na cirkulační selhání nebo septický šok), přežití 10−20 %
 • poznámka: 85 % amatoxinů se vylučuje nezměněno ledvinami, poškození ledvin je spíše podmíněno dehydratací (i při terapii nutno dbát na udržení vodní a elektrolytové rovnováhy)
 • příklady hub: muchomůrka zelená hlízovitá (Amanita phalloides), muchomůrka jarní (nejčastěji se zamění za žampion, bedlu, májovku)

Syndrom gastroenterodyspeptický

(hřib satan, některé žampiony a holubinky)

 • Doba latence: < 2 hodiny
 • symptomatologie: gastrointestinální
 • toxiny: neznámý
 • terapie: symptomatická
 • prognóza: dobrá
 • poznámka: -
 • příklady hub: hřib satan, některé žampiony a holubinky

Syndrom muskarinový

(vláknice, strmělky)

 • Doba latence: < 2 hodiny
 • symptomatologie: pocení, slinění, lakrimace, mióza
 • toxiny: muskarin
 • terapie: výplach žaludku, atropin
 • prognóza: závisí od požitého množství
 • poznámka: -
 • příklady hub: vláknice, strmělky

Syndrom mykoatropinový-neurotoxický (muskarinový)

(muchomůrka červená (Amanita muscaria) a tygrovaná (Amanita pantherina))

 • Doba latence: < 3 hodiny
 • symptomatologie: muskarinové příznaky - pocení, slzení, mióza, křeče, ikterus, průjem + ostatní GIT symptomatologie → přechod k příznakům anticholinergním - excitace, suchost kůže, tachykardie, halucinace, střídání euforie a deprese,...
 • toxiny: muscimol, kyselina ibotenová, muskazon
 • terapie: žaludeční výplach, aktivní uhlí, symptomatická terapie
 • prognóza: relativně dobrá
 • poznámka: nepodávat diazepam, atropin, barbituráty
 • příklady hub: muchomůrka červená (Amanita muscaria) a tygrovaná (Amanita pantherina)

Syndrom orelaninový-nefrotoxický

(pavučinec plyšový)

 • Doba latence: 36 hodin-17 dní
 • symptomatologie: GIT symptomatologie, cefalea, křeče, oligurie, ARF
 • toxiny: orelanin
 • terapie: hemodialýza
 • prognóza: špatná
 • poznámka: dlouhá doba latence!
 • příklady hub: pavučinec plyšový

Syndrom psylocibinový (psychotropní)

(lysohlávka)

 • Doba latence: < 2 hodiny
 • symptomatologie: halucinace
 • toxiny: psilocybin, psilocin
 • terapie: sedace, diazepam
 • prognóza: dobrá
 • poznámka: nepodávat anticholinergika
 • příklady hub: lysohlávka

Syndrom gyromitrinový-hepatotoxický

(ucháč obecný)

 • Doba latence: 6-12 hodin
 • symptomatologie: cefalea, křeče, ikterus, průjem + ostatní GIT symptomatologie
 • toxiny: gyromitrin
 • terapie: výplach žaludku, carbo animalis, úprava MAC, i.v. pyridoxin, symptomatická terapie
 • prognóza: nejistá
 • poznámka: možná inhalační intoxikace
 • příklady hub: ucháč obecný

Syndrom antabusový

(hnojník inkoustový)

 • Doba latence: 6-24 hodin,
 • symptomatologie: pocení, cefalea, tachykardie
 • toxiny: koprin
 • terapie: symptomatická
 • prognóza: dobrá
 • poznámka: symptomy jen po požití alkoholu
 • příklady hub: hnojník inkoustový