Životní cyklus hub

11.10.2020

Houby rostoucí v parcích, lesích, větrolamech a podél ces jsou plodnice vyšších hub. Plní funkci rozšiřování výtrusů, tím umožňují houbě tvořit nové kolonie. Vlastní tělo houby se nachází v půdě, ve dřevě nebo v jiném organickém substrátu. To se skládá z vláknitého souboru hyf. Ty tvoří rozvětvenou pavučinu podhoubí. Podhoubí roste v substrátu a vstřebává živiny. Může být skryto zraku několik let a teprve při vhodných podmínkách tvoří plodnice. Každá plodnice obsahuje tisíce výtrusů. Ty po dopadení na vhodné místo mohou vyklíčit a vytvořit podhoubí nové.

Vytváření plodnic

Vhodná doba nastává po olistění stromů, kdy teplota půdy stoupne. Po následném dešti se objeví na povrchu půdy plodnice. Pokud vytrvává vhodná vlhkost a plodnice nejsou napadeny hmyzem, dorostu do plné velikosti během čtrnácti dnů. Než jsou plodnice rozloženy, uvolní se z nich miliardy výtrusů. Tento průběh je typický pro hřiby.

Rozšiřování výtrusů 

Výtrusy masité plodnice jsou umístěny v rourkách na spodní straně klobouku. Zralé výtrusy vypadávají z rourek a jsou unášeny vzdušnými proudy. Pokud dopadnou na vhodné místo, tak vyklíčí a vytvářejí podpovrchovou rozvětvenou spleť vláken nazývanou podhoubí.

Klíčení 

K vytvoření výtrusů musí u mnoha hub splynout dvě buňky opačných pohlavních typů podhoubí. Podhoubí potom následně pokračuje ve vstřebávání živin. Pokud jsou vhodné podmínky, vlhkost a teplota. Tak začíná pohlavní proces. Vytvářejí se pohlavní orgány a vyvíjí se plodnice.

Znaky plodnic

Houby mají různé způsoby rozšiřování výtrusů. Jedním z nich je aktivní mechanismus, vymršťující výtrusy do vzdušných proudů. Jen malý počet hub spoléhá na pasivní metody, kdy jsou plodnice nebo výtrusy šířeny živočichy, hmyzem nebo deštěm. Výtrusné rouško je různotvárné. Může být hladké, lupenité, ostnaté nebo pórovité. Je ale uspořádáno tak, aby obsahovalo co nejvíce výtrusů.