Začátky pěstování hub

11.10.2020

Zájem o houby rostl, a to vedlo k pozdějším pokusům o jejich pěstování, zejména ve Francii, Velké Británii a Spojených státech. Žampiony se údajně začaly pěstovat ve Francii kolem roku 1600. Z Ameriky byly dovozeny melouny, které se pěstovaly v pařeništích, založených koňským hnojem. Zahradníci pak po sklizni pozorovali, že se v záhonech vyskytují žampiony. Kolem roku 1810 zavádí Chambry žampionovou kulturu do podzemních prostor ve vytěžených vápencových lomech v okolí Paříže. Ve velké Británii se uvádí počátky pěstování žampionů začátkem 19. století, kde se pěstovaly v několika vrstvách záhonů nad sebou, aby se v pěstírnách ušetřil prostor. V USA se začaly pěstovat po občanské válce v 19. století. Protože nebyly dostatečně známy podmínky klíčení spor a metody mikrobiologie, tak se žampionovým podhoubím šířily taktéž plísně, s negativním dopadem na žampionové kultury. V roce 1894 Constantin a Matruchot získali z vyklíčených spor čisté mycelium, z něhož se dala vyrobit spolehlivá žampionová sadba.

Dalším způsobem pěstování se stal policový systém, v Nizozemí v 60. letech minulého století 

Žampiony jsou aktuálně nejpěstovanějšími houbami na světě. Dalšími pěstovanými houbami, jsou houby dřevorozkladné, ty pronikly do Evropy v 60. letech 20. století.

Tradičním centrem pěstování jedlých hub je jihovýchodní Asie. Hlavní oblibou jsou zde dřevorozkladné houby. Nejznámější je houba houževnatec jedlý, v Japonsku označován jako "shii - take".

V polovině 80. let bylo na světě vypěstováno 1215 tisíc tun žampionů, rokem 1994 stoupla produkce na 1846 tisíc tun žampionů. Celková produkce hub v roce 1994 byla 4,9 mil. tun a podíl žampionů se na celkové produkci začíná snižovat.

Na našem území se žampiony pěstovaly již v 19. Století, většinou v zámeckých zahradách. První česká příručka o pěstování byla napsána roku 1895 B. Ružínským. První sterilní sadbu vyrobil Dr. M. Staněk v roce 1948. V roce 1965 zahájila provoz první moderní žampionárna závodu Mykoprodukta v Babicích pro bednový způsob.

Do roku 1989 se pěstováním zajímaly pouze státní a družstevní podniky. Soukromé podniky nemohly vzniknout. Žampiony se pěstovaly v nevhodných prostorech, jako byly opuštěné doly nebo skleníky, kde se nedosahovalo takových výsledků. Substrát si obvykle vyráběli pěstitelé sami ve vlastní pěstírně. Od roku 1999 jsou pěstitelé organizováni ve Svazu pěstitelů jedlých hub České republiky.

Od roku 1989 je v České republice obor pěstování žampionů zcela pozměněn. Dochází ke zrušení nerentabilních pěstíren. Z důvodu privatizace a restituce dochází ke snaze zvyšování výnosů a zvyšování kvality hub. Také vznikají specializování výrobci substrátu. V současné době jsou jako pěstírny využívány nepoužívané zemědělské stavby a podzemní prostory. Existují ale i nové plodnicové žampionárny.