Pohřební rakev z mycelia - nový Start-up

07.10.2020

Start-up studentů z Technické univerzity Delft v Nizozemsku vyvinul 'živoucí rakev' vytvořenou z mycelií. Tento živoucí kokon pomůže lidské tělo kompostovat efektivněji, odstraňuje toxické látky a vytváří lepší podmínky pro růst rostlin.

Po rozsáhlém testování, včetně spolupráce s dvěma pohřebními společnostmi, je tato nová forma pohřbívání připravena k použití v praxi.

Mycelium, česky podhoubí, roste pod zemí v komplexních kořenových systémech rostlin a hub. Je to soubor vláken hub nebo bakterií. Těmito vlákny je houba schopna absorbovat živiny z prostředí a s pomocí enzymů rozkládat biologické polymery kolem sebe na menší monomery, které je schopna potom absorbovat.

Praktické testy ukázaly, že příroda je schopna rakev absorbovat už během 30 až 45 dnů, za běžných podmínek v Nizozemsku. Vědci se ještě snaží zjistit, jaký přínos to má pro okolní půdu. To by mohlo přesvědčit okolní obce, aby v budoucnu transformovaly znečištěné oblasti do lesů, za pomoci živin právě z pohřbených těl.

Frank Franse, ředitel CUVO a De Laatste Eer, regionálních pohřebních organizací, považuje za důležité, být jako regionální pohřební organizace zapojen do udržitelných inovací, jako je právě tato. Po několika testech, první várka deseti živoucích rakví je připravena k použití. CUVO dokonce bylo schopné už zřídit první pohřeb s jednou z těchto rakví minulý týden.

Příklad možného budoucího designu této rakve, nazvané "Loop Living Cocoon", bude vystaven 21. září v Muzeu v Kerkrade v Nizozemsku. Návštěvníci budou mít šanci živoucí rakev 'nakrmit'. Výstava je věnována rozloučení, umírání, truchlení a vzpomínání a bude možno ji vidět až do 24. ledna 2021.