Kouzelné houby by mohly nahradit antidepresiva do pěti let, uvádí nové psychedelické výzkumné centrum

11.02.2021

"Lidé dlouhodobě užívající antidepresiva říkají, že se cítí otupělí, u psychedelické terapie je to naopak, mluví o emočním uvolnění, opětovném připojení"


Podle vedoucího prvního centra pro psychedelický výzkum na světě by léky vyvolávající halucinace, jako jsou magické houby, mohly prolomit uvíznutí velkého farmaceutického průmyslu na nesmírně lukrativním trhu antidepresiv.

Předpisy týkající se antidepresiv se v Anglii za deset let zdvojnásobily, přičemž tyto léky užívalo přibližně sedm milionů dospělých, a předpokládá se, že celosvětový trh bude do roku 2023 činit 15,9 miliardy USD (12,5 miliardy GBP).

Na Imperial College v Londýně vede Dr. Robin Carhart-Harris jednu z prvních studií, které testují, jak je léčba pomocí psilocybinových hub, které jsou v současné době ve Velké Británii zakázané, srovnávána s předními antidepresivy.

I když nebude předjímat výsledky studie, říká, že účastníci popisují katarzní emoční "uvolnění" s terapií psilocybinem - polární opak antidepresiv, na který si pacienti stěžují, aby jejich emoce, ať už pozitivní nebo negativní, "otupily".

Jedná se o první z mnoha studií plánovaných pod hlavičkou nového Centra pro psychedelický výzkum na londýnské Imperial College.  Velké prázdné podlaží univerzitního kampusu Hammersmith bude obsahovat banku ošetřovacích místností, díky nimž se stane první britskou klinikou pro výzkum psychedelické terapie ve Velké Británii a "prototypem a inspirací" pro licencované kliniky psychedelické medicíny budoucnosti.

Zkoušky psilocybinu při léčbě poruch příjmu potravy a studie účinků silného halucinogenního DMT na mozek jsou již plánovány v návaznosti na závazek společnosti Imperial vůči tomuto centru.

Nejpokročilejší a nejslibnější je však výzkum v oblasti deprese.

V současné studii přibližně 60 účastníků se středně těžkou až těžkou depresí dostane léčbu psilocybinem doprovázenou terapeutickým sezením s klinickým psychologem. Účastníci budou také náhodně rozděleni tak, aby dostávali buď placebo, nebo lék escitalopram, aniž by vědci ani pacienti věděli, kdo je v každé skupině. 

Escitalopram je typ selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), což jsou léky, které představují největší část trhu s antidepresivy. 

"Pokud se ptáte lidí, kteří užívají SSRI chronicky, často říkají:" Cítím se otupělý ", řekl Dr. Carhart-Harris listu The Independent, což znamená , že negativní i pozitivní emoce jsou potlačeny.

"U terapie psilocybinem se říká opak, mluví se o emočním uvolnění, opětovném připojení a o tom, že toto klíčové emoční centrum je citlivější."

Tým používá MRI skeny ke studiu účinků psychedelik na mozek a zdá se, že droga snižuje aktivitu v koordinačních oblastech, uvolňuje jejich sevření a umožňuje vpřed primitivnější emoční centra.

Další časné indikace naznačují, že seznam nežádoucích účinků je u escitalopramu "dvakrát tak dlouhý" než u léčby psilocybinem a je mnohem rychlejší než antidepresiva - což může trvat měsíce.

Léčba však nemusí být vhodná pro každého. Během terapeutických sezení jsou pacienti povzbuzováni, aby sledovali proud psychedelické zkušenosti, která může být extrémně živá a může od nich vyžadovat konfrontaci s minulými traumaty nebo zkušenostmi. 

"Nenazýváme to" špatnou cestou "," říká doktor Carhart-Harris. " "Říkáme tomu" náročná psychologická zkušenost "a jsme upřímní k lidem, že to může být pekelné.

"Může to být děsivé, ale jsme na to připraveni a tento model léčby vyžaduje, abys doslova čelil svým démonům."

Je nepravděpodobné, že by psychedelická léčba byla vhodná pro lidi s psychózou, a regulační orgány budou potřebovat důkazy o její účinnosti a bezpečnosti z klinických studií.

Existuje však jen málo důkazů, že představují riziko předávkování nebo závislosti a že by mohly urychlit jejich cestu ke schválení.
Čerstvé magické houby bylo možné ve Velké Británii legálně sbírat nebo kupovat v obchodech až do roku 2005, kdy změna zákona uzavřela mezeru a učinila z nich drogy třídy A spolu s crackem.

"Představil bych si, že kdybyste měli nějaké sázkové kanceláře, kteří by tuto šanci udělali, byla by velká pravděpodobnost, že [psychedelická terapie] bude licencována někdy v příštích pěti až 10 letech - možná dříve," říká doktor Carhart-Harris.

To by mohlo vést ke koliznímu kurzu se silnými zájmy farmaceutického průmyslu, zvláště pokud studie ukazují, že léčba psilocybinem je lepší než SSRI.

"Důsledky toho jsou pro mě vlastně děsivé, když přemýšlím o síle a vlivu velké farmacie," říká Carhart-Harris. "Co s tím udělají, pokud existuje velká veřejná poptávka po" terapii houbami ", a ne Prozac?"

I když existuje rostoucí trend "mikrodávkování" psilocybinu nebo LSD, dosavadní důkazy naznačují, že kombinace léčby a psychedelické zkušenosti nabízí nejlepší alternativu trvalé alternativy k chronickým antidepresivům.

"Pokud odstraníte lék z terapie, začnete vidět nežádoucí účinky, které byly hlášeny v 60. letech, kdy psychedelika opustila kliniku a stala se popularizovanou," dodává Dr. Carhart-Harris.

"Nikdo z nás si nepřeje, aby se ty chyby opakovaly."

Dr. James Rucker je dalším z těch, kteří zkoumají potenciální přínosy psychedelik na Ústavu psychiatrie, psychologie a neurovědy na King's College v Londýně.

Kingův tým zahajuje dvě studie, jedna zkoumá, zda může terapie psilocybinem pomoci lidem, jejichž deprese je rezistentní na léčbu konvenčními antidepresivy.

Říká, že je "možné", aby droga mohla být licencována za pět let. "Ale pouze pokud vše půjde podle plánu a ty víš, co se říká o nejlépe připravených plánech."

V mysli doktora Ruckera je proces podobný schválení ketaminu, kde první pokusy s depresí proběhly v 90. letech a první léky na bázi ketaminu jsou nyní licencovány.

Psilocybin má mnohem menší potenciál pro zneužívání a předávkování, ale hlídací psi budou stále potřebovat zkoušky třetí fáze, které ještě ani nezačaly.

"Stejně jako všechny způsoby léčby budou vyhovovat některým lidem, ale jiným ne," řekl The Independent. "Trik se jako vždy snaží vyřešit před správou." Ukázalo se však, že tento trik je mimořádně obtížný, zvláště na psychiatrii. "

(zdroj: INDEPENDENT, 2019)