František Smotlacha se narodil před 135 lety

30.01.2019

František Smotlacha byl velký znalec hub a legendární propagátor jejich sbírání. Narodil se 30. ledna 1884, tedy před 135 lety. František Smotlacha hlavně zjišťoval, které houby jsou jedlé a které mohou člověka otrávit. Mnoho desítek druhů hub přitom zbavil kletby jedovatosti a ještě je doporučil na kuchyňský stůl. Vycházel přitom z vlastní zkušenosti. Sám napsal, že jedlost pečlivě vyzkoušel u tisíce sedmi set druhů hub. Už v roce 1911 sepsal pozoruhodné dílko, monografii o hřibovitých houbách. Po maturitě studoval na univerzitě u akademika Bohumila Němce a profesora Josefa Velenovského, což je náš známý botanik a mykolog. Také se stal jeho asistentem. Další roky zasvětil praktické mykologii. Životním dílem Smotlachy, jakousi biblí všech houbařů, se ale stal Atlas hub jedlých a nejedlých, který vyšel v polovině minulého století. V roce 1909 byl František Smotlacha u vzniku mykologické poradny, která pomáhala nejistým houbařům určovat nasbírané houby. A v roce 1921 založil Československou mykologickou společnost, kterou léta vedl.