ČVUT vyvinula program na rozpoznávání hub

03.07.2018

Na Českém vysokém učení technickém vyvíjejí počítačový systém, který dokáže z fotografií rozpoznat tisíce druhů rostlin a hub. To už teď dělají aplikace v telefonu, kterých je hned několik. "Používáme tzv. hluboké neuronové sítě, což je model, který obsahuje velké množství jednoduchých výpočtů a pro ty se potřebujeme naučit správné parametry. Máme metody, které se to učí tím, že projdou velké množství obrázků, které používáme pro trénování, a snaží se parametry nastavit tak, aby co nejlépe odpovídaly jednotlivým třídám," popisuje Milan Šulc z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a jeden z autorů počítačového programu. Jak vysvětluje, program je poměrně hodně přesný, ale stejně jako lidé může občas udělat chybu. "Důležitý rozdíl je v tom, že náš systém je založen čistě na rozpoznávání daných obrázků, zatímco lidští odborníci mají výhodu, že když si nejsou jistí, mohou se na rostlinu nebo houbu podívat z druhé strany. To my zatím neumíme,"První vítězství se svým systémem zaznamenali v květnu na soutěži ExpertLifeCLEF 2018. Ta je organizována jako součást workshopu LifeCLEF na konferenci CLEF 2018, která proběhne v září, nicméně vyhodnocení je známo již nyní. V rámci soutěže bylo nutné strojově rozeznat 10 000 druhů rostlin. V porovnání s lidskými experty v oblasti rozpoznávání rostlin byl tento automatický systém navíc přesnější než většina odborníků.