KOUZELENÉ HOUBY

Lysohlávky jsou známy jako Psilocybinové, Kouzelné nebo Magické houby

UPOZORNĚNÍ: Tento článek v žádném případě nepodněcuje k užívání a zneužívání jedovatých a psychotropních hub a má pouze informativní charakter! 

Lysohlávky jsou známy jako Psilocybinové, Kouzelné nebo Magické houby

Lysohlávky jsou stopkovýtrusné houby, které se vyskytují v mnoha druzích (česká, mexická, aztécká, horská aj.). Řadí se mezi tzv. pravé halucinogeny. Halucinogeny výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání. Ovlivňují smyslové vnímání, prožívání okolní reality i sebe sama. 

Psilocybinové (kouzelné) houby byly pravděpodobně součástí lidské historie po mnoho tisíciletí. 

Užívali je domorodí Američané, převážně ve Střední Americe, ale také v oblastech sahajících až daleko na jih, k Chile. Z období okolo 5000 let př. n. l. se dochovaly starověké malby vyobrazující houbami pokryté postavy, nalezené v jeskyních Tassili severního Alžírska. Ve Střední i Jižní Americe se z pozdější doby nacházejí chrámy "bohů hub" a kameny tesané do jejich tvaru. První psané zmínky obsahují rukopisy a malby španělských kolonizátorů Mexika ze šestnáctého století - popisují a vyobrazují posvátné houby užívané při rituálech nazývané teonanácatl.

Tyto houby roku 1956 Robert G. Wasson dovezl do Evropy, aby z nich Albert Hofmann izoloval účinnou látku - psilocybin. Následovalo několikaleté období výzkumu psychoaktivních účinků, dokud nebyl psilocybin, spolu s LSD a ostatními psychedeliky, postaven mimo zákon roku 1968.


V současnosti byl celosvětově obnoven výzkumný zájem o psilocybin. Ukazuje se, že psilocybinem asistovaná psychoterapie může najít uplatnění v léčbě depresí, úzkostí - zejména obsedantně kompulzivní poruchy, silných migrén anebo závislostí.

V České republice se s psilocybinem výzkumně pracuje v Národním ústavu duševního zdraví.


Legislativní situace

Pěstování, přechovávání nebo předávání jiné osobě je trestné. Závažnost je posuzována dle množství držené látky. Za množství "větší než malé" je v ČR považováno nad 40 plodnic halucinogenních hub (nebo množství obsahující nad 50 mg psilocinu či odpovídajícího množství psilocybinu, tj. přibližně 70 mg). Držení většího než malého množství lysohlávek již může být posuzováno ne jako přestupek, ale jako trestný čin.